Installation

Installation av värmepumpar skall alltid göras av behörig installatör. Vi erbjuder installation i västra Finlands län, vid köp av luftvärmepump från oss.

Arbetskostnaden för installation av en värmepump är beräknad till ca 400-600 Euro ( inkl. moms). Priset varierar beroende på produkt.

Av den summan får man tillbaka 45% på skatten via hushållsavdraget. Avdraget görs i deklarationen. Med andra ord så står staten för nästan hälften  av kostnaden för en installation.

År 2012 är maximibeloppet på hushållsavdraget 2 000 euro. Makar kan få sammanlagt 4 000 euro i hushållsavdrag om året (2012).  Självrisken är 100 euro.  Här kan du läsa mera om hushållsavdraget.