Installation av luftvattenvärmepump

Kort och översiktlig beskrivning av hur det går till att installera en luftvattenvärmepump. Denna installation har utförts av fackman och värmepumpen som installerades var LVE-09.

Installation av utomhusdel
Det första som görs är att installera konsoll för utomhusdelen. Denna består av en metallstativ med fästen i. Viktigt här att tänka på var placeringen av värmepumpen skall sitta. Skall den kopplas till befintlig värmepanna/system mm.  Inomhusdelen bör om möjligt installeras, så nära utomhusdelen det går för att förhindra energi förluster.

På bilden har värmepumpen placerats på ett markstativ, vilket är att föredra för minsta buller. På detta monteras små svarta dämpare som har till funktion att dämpa vibrationer från pumpen då den är igång. Därefter borras nödvändiga hål i väggar, både inner- och ytterväggar.

Installation av inomhusdel
Inomhusdelen monteras i befintligt pannrum. Rördragning och koppling sker från utomhusdel till inomhusdel. El sammankopplas med utomhusenheten i samband med rördragningen.

Rördragning och koppling från inomhusdel görs av vvs montör till befintlig panna.